sklepy meblowe poznań Archive

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 8

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Dla tego kapitału ma ułowić gorączkowa, nieprzerwana dniem i nocą praca niezbędny dochód. Cała myśl podmiotów gospodarczych – a więc przedstawicieli kapitału, owych posiadaczy środków produkcji i cała troska ich płatnych funkcjonariuszy jest właśnie w tym celu wytężoną, aby możliwie najbardziej „celowo” odbył się racjonalny przebieg gospodarczego i technicznego procesu. Tą klasę społeczną, która reprezentuje […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 5

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Powszechnie wreszcie się dzieje, iż jedna klasa społeczna ma za przedstawicieli różne partie polityczne: w Niemczech reakcyjne drobnomieszczaństwo reprezentuje centrum i konserwatywni, przedstawicielem zaś proletariatu (robotników najemnych) jest znowu zarówno centrum, jak socjalna demokracja. W toku wykładu przekonamy się, jak wybitne znaczenie zdobyć może dla biegu ruchu społecznego w rozmaitych krajach rozmaity układ stosunków między […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 19

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Sama rodzina rozluźnia się pod wpływem nadmiernie długiej pracy dziennej, a nawet nocnej poza domem, przez pracę kobiet, przez wczesne współzarobkowanie dzieci. Wszystko to prze proletariat bez przyczyniania się z jego strony do przeniesienia punktu ciężkości swoich interesów ze sfery indywidualnego w sferę zbiorowego życia. Aby jednak uzyskać zupełne zrozumienie nowożytnego ruchu współczesnego, uprzytomnimy sobie […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 6

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Kapitalizm opiera się na prywatnej własności wszelkiego rodzaju dóbr, a zatem także na prywatnej własności przedmiotów niezbędnych przy wytwarzaniu tzw. środków produkcji, jak materiałów surowych, narzędzi pracy, fabryk, gruntów itd. Z historycznego rozwoju wynikło, że dobra wytwarza się dzisiaj „hurtownie”, drogą gromadzenia wielu sił roboczych około jednolitego dzieła pod jednolitym kierownictwem: tysiące ludzi zajętych jest […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 10

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Rdzeń tej klasy tworzy wolna, najemna warstwa robotnicza; składa się ona ze wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach kapitalistycznych (o ile one ze względu na swe interesy nie należą do opisanych wyżej burźoazoidów). Starając się obliczyć liczbę ich w Niemczech otrzymałem maksymalną cyfrę 7 milionów ludzi zdolnych do zarobkowania, mniej więcej jedną trzecią całej ludności państwa. […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 16

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Wzajemne stosunki co najwyżej na zgromadzeniach ludowych. Wielkomiejski kapitalizm ściąga w ogniska przemysłowe tłumne gromady bezładnej masy jednostek, które w zupełności zerwawszy ze swą przeszłością, odcięte od wszelkich dawnych związków zbiorowych, od swej macierzystej wsi, od węzłów pokrewieństwa, rozpoczynają nowe swe życie bankructwem dawnych ideałów. Jedynym ich oparciem staje się towarzysz wspólnej niedoli, który jako […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 12

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Ale z pośród proletariatu nie wielu żyje tak podle jak chłop rosyjski, chiński kulis albo irlandzki dzierżawca, jakkolwiek ci wszyscy nie są proletariuszami. Niejeden najemny robotnik, nawet w Europie, zarabia więcej, niż profesor uniwersytetu, a w Ameryce wynosi przeciętny dochód tej klasy nie o wiele mniej od maksymalnej płacy, jaką pobiera „nadzwyczajny profesor” pruskiego uniwersytetu. […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 11

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
W tak szeroko zakreślonych ramach wynoszą ogółem „niższe sfery”, czyli tzw. ludność pracująca w Niemczech wraz ze swymi domownikami około 35 milionów głów, a więc około 1/3 całej ludności. Nie jest to wprawdzie jeszcze zawsze „olbrzymia”, ale w każdym razie znaczna większość ludności, nawiasem mówiąc mniej więcej tyle, ile wynosi wzrost ludności Niemiec w ciągu […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 4

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Stronnictwo polityczne zawdzięcza swoje powstanie warunkom przypadkowym. Spaja je jakaś idea, wyłaniająca się z chwilowej historycznej sytuacji, a raz wytworzone istnieje ono dalej aż nazbyt często jedynie tylko z racji i na podstawie faktu swego powstania. Idea, która »6tronnictwo w początkach jego stworzyła, może być narodową, religijną, prawno-polityczną, humanitarną, czy też gospodarczą. Jakkolwiek trzeba przyznać, […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 7

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Wobec tego, że wszelkie wytwarzanie dóbr polega na połączeniu żywej pracy z materialnymi czynnikami produkcji okazuje się, że sposób kapitalistycznej produkcji różni się od innych sposobów w pierwszym rzędzie tym, że przy niej dwa te czynniki wytwarzania stanowią odrębne grupy, które dopiero połączyć się muszą celem wykonania jakiegoś dzieła, (podczas gdy n. p. przy rękodzielniczej […]

sklepy meblowe poznań

sklepy meblowe poznań