sklepy meblowe poznań Archive

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 20

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Z ową ruchliwością atoli wiąże się ściśle to, co możemy nazwać nerwowością naszych czasów, niestałość, gorączkowość i niepewność wszystkich form życiowych. Atmosfera wytworzona wskutek szczególnych stosunków ekonomicznych ogarnęła wszystkie gałęzie życia społecznego, napełniając je gorączkowym niepokojem. Epoka swobodnego współzawodnictwa wyciska piętno na wszystkie dziedziny życia: każdy usiłuje prześcignąć drugiego, nikt nie czuje się zadowolonym ze […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 1

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Socjalizm, w tym znaczeniu, w jakiem tu słowa tego używam, jest umysłowym odzwierciedleniem współczesnego ruchu społecznego. Ruch zaś społeczny jest to ogół dążeń emancypacyjnych proletariatu tj. jednej z klas społecznych obecnej doby. Aby zatem móc pojąć zakres i przedmiot naszych roztrząsań, należy przede wszystkim postarać się o urobienie sobie należytego wyobrażenia o tym, co stanowi […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 8

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Dla tego kapitału ma ułowić gorączkowa, nieprzerwana dniem i nocą praca niezbędny dochód. Cała myśl podmiotów gospodarczych – a więc przedstawicieli kapitału, owych posiadaczy środków produkcji i cała troska ich płatnych funkcjonariuszy jest właśnie w tym celu wytężoną, aby możliwie najbardziej „celowo” odbył się racjonalny przebieg gospodarczego i technicznego procesu. Tą klasę społeczną, która reprezentuje […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 12

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Ale z pośród proletariatu nie wielu żyje tak podle jak chłop rosyjski, chiński kulis albo irlandzki dzierżawca, jakkolwiek ci wszyscy nie są proletariuszami. Niejeden najemny robotnik, nawet w Europie, zarabia więcej, niż profesor uniwersytetu, a w Ameryce wynosi przeciętny dochód tej klasy nie o wiele mniej od maksymalnej płacy, jaką pobiera „nadzwyczajny profesor” pruskiego uniwersytetu. […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 16

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Wzajemne stosunki co najwyżej na zgromadzeniach ludowych. Wielkomiejski kapitalizm ściąga w ogniska przemysłowe tłumne gromady bezładnej masy jednostek, które w zupełności zerwawszy ze swą przeszłością, odcięte od wszelkich dawnych związków zbiorowych, od swej macierzystej wsi, od węzłów pokrewieństwa, rozpoczynają nowe swe życie bankructwem dawnych ideałów. Jedynym ich oparciem staje się towarzysz wspólnej niedoli, który jako […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 3

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Trzeba zatem postarać się o dokładniejsze zapoznanie się z jej naturą. Celem zupełnego jednak wyjaśnienia pojęcia klasy społecznej, chciałbym jeszcze przedtem w krótkości zająć się jej powinowactwem z innymi społecznymi grupami a zarazem także kwestią przeciwieństwa, jakie w stosunku do nich stanowi. Pojęcie klasy społecznej styka się z pojęciem stanów zawodowych i grup posiadania, wcale […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 10

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Rdzeń tej klasy tworzy wolna, najemna warstwa robotnicza; składa się ona ze wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach kapitalistycznych (o ile one ze względu na swe interesy nie należą do opisanych wyżej burźoazoidów). Starając się obliczyć liczbę ich w Niemczech otrzymałem maksymalną cyfrę 7 milionów ludzi zdolnych do zarobkowania, mniej więcej jedną trzecią całej ludności państwa. […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 14

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
I oto odsłania się przed nim tajemnica, której odkrycie staje się istotnie właściwą pobudką nowożytnego ruchu opozycyjnego najemnej klasy robotniczej. Ta tajemnica mianowicie, że wszystkie osobliwości jego żywota nie tkwią w przyrodzonych, niezmiennych warunkach, ale we właściwościach społecznego ustroju, w istocie panującego systemu gospodarczego. »Przeciwko naturze żaden człowiek nie utrzyma się ze swym uroszczeniem, ale […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 5

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Powszechnie wreszcie się dzieje, iż jedna klasa społeczna ma za przedstawicieli różne partie polityczne: w Niemczech reakcyjne drobnomieszczaństwo reprezentuje centrum i konserwatywni, przedstawicielem zaś proletariatu (robotników najemnych) jest znowu zarówno centrum, jak socjalna demokracja. W toku wykładu przekonamy się, jak wybitne znaczenie zdobyć może dla biegu ruchu społecznego w rozmaitych krajach rozmaity układ stosunków między […]

sklepy meblowe poznań

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 9

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu Brak komentarzy
Wedle moich obliczeń można by przyjąć, że liczba wszystkich tych do burżoazji w naszym znaczeniu przynależnych żywiołów w Niemczech wynosi 2V4 do 21/2 miliona głów, mniej więcej 3% do 5% ludności. Przeciwległym i nieodłącznym biegunem burżoazji, nazwałem proletariat, a zatem tę klasę społeczną, którą się tu specjalnie mamy zająć. Pragnąc zapoznać się z istotą proletariatu, […]

sklepy meblowe poznań

sklepy meblowe poznań

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów