Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 9

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm humanistyczny, socjalizm i kapitalizm, socjalizm i komunizm, socjalizm i liberalizm, socjalizm i nacjonalizm 1 Comment

Wedle moich obliczeń można by przyjąć, że liczba wszystkich tych do burżoazji w naszym znaczeniu przynależnych żywiołów w Niemczech wynosi 2V4 do 21/2 miliona głów, mniej więcej 3% do 5% ludności. Przeciwległym i nieodłącznym biegunem burżoazji, nazwałem proletariat, a zatem tę klasę społeczną, którą się tu specjalnie mamy zająć. Pragnąc zapoznać się z istotą proletariatu, musimy przede wszystkim rozstać się z wyobrażeniem motłochu obszarpańców, jakie w nas słowo proletariat budzi, zanim zapoznamy się z dziełami Marksa. Obecnie wyrazu tego używa się – właściwie bez związku z pierwotnym jego znaczeniem – jako terminu dla oznaczenia warstw ludności stojących w służbie najemnej u przedsiębiorców i żywiołów im pokrewnych, a więc niejako stanowiących przedmioty kapitalistycznego systemu gospodarczego. Wyraz w tym znaczeniu użyty pochodzi również z literatur}’ francuskiej, a wprowadził go do niemieckiej umiejętności Wawrzyniec Stein (1842). Któż to więc są ci nowożytni proletariusze? jaka jest cecha ich stanu? Ku czemu zmierzają ich emancypacyjne dążenia, które nazywamy ruchem społecznym?

Comments
  1. Posted by Reklama