Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 8

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm filozofia, socjalizm francuski, socjalizm funkcjonalny, socjalizm gildyjny, socjalizm główne założenia 1 Comment

Dla tego kapitału ma ułowić gorączkowa, nieprzerwana dniem i nocą praca niezbędny dochód. Cała myśl podmiotów gospodarczych – a więc przedstawicieli kapitału, owych posiadaczy środków produkcji i cała troska ich płatnych funkcjonariuszy jest właśnie w tym celu wytężoną, aby możliwie najbardziej „celowo” odbył się racjonalny przebieg gospodarczego i technicznego procesu.

Tą klasę społeczną, która reprezentuje interesy kapitalistycznego systemu gospodarczego, jest jak powiedziałem burżoazja. Burżoazja składa się zatem przede wszystkim z naczelnych podmiotów gospodarki, z przedsiębiorców kapitalistycznych; do nich zaś przyłącza się atoli jeszcze w współczesnych naszych społeczeństwach cały szereg podobnie związanych z nimi interesem osób. Mamy przy tym na myśli następujące żywioły: 1) wszystkie gospodarczo samodzielne jednostki albo takie, które samodzielnymi by być chciały bez naruszenia panującej zasady zarobkowania i ekonomicznego racjonalizmu, z zachowaniem zatem prawno-ekonomicznego na swobodnej umowie opartego ustroju. Należy do nich drobna część rękodzielników, wielu kramarzy, kamieniczników, szynkarzy, ajentów, pośredników giełdowych, i tym podobnych, a z pośród włościaństwa gospodarze rolni, czyli farmerzy; 2) wszystkie gospodarczo niesamodzielne żywioły, które jednakże jako towarzysze, funkcjonariusze i zastępcy kapitalistycznego przedsiębiorcy, są zazwyczaj bezpośrednio zainteresowani w ekonomicznych wynikach przedsiębiorstwa, jak dyrektorowie, prokurzyści i kierownicy robót, pobierający tantjemę we wielkich zakładach i tym podobni.

Comments
  1. Posted by Reklama