Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 7

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm etyczny, socjalizm europejski, socjalizm ewolucyjny, socjalizm fabiański, socjalizm feudalny 1 Comment

Wobec tego, że wszelkie wytwarzanie dóbr polega na połączeniu żywej pracy z materialnymi czynnikami produkcji okazuje się, że sposób kapitalistycznej produkcji różni się od innych sposobów w pierwszym rzędzie tym, że przy niej dwa te czynniki wytwarzania stanowią odrębne grupy, które dopiero połączyć się muszą celem wykonania jakiegoś dzieła, (podczas gdy n. p. przy rękodzielniczej organizacji robotnik jest zarazem właścicielem środków produkcji). Następnie zaś różni się np. produkcja kapitalistyczna od produkcji opartej na niewolnictwie (w której równiema miejsce ów podział na dwie odrębne grupy społeczne) tern jeszcze, że połączenie się dwu tych czynników przychodzi do skutku w drodze swobodnego układu, »wolnej umowy o najem.

Przewodnimi atoli tej organizacyj, gospodarczej zasadami, których szczególne właściwości współczesnemu życiu gospodarczemu nadają dopiero właściwe jego piętno, jest dążenie do zysków i tzw. racjonalizm ekonomiczny. Zgoła niezależnie od osobistego postanowienia poszczególnej jednostki gospodarczej, która raczej bez własnej woli jest wciągniętą w obrotowy pęd społecznego mechanizmu – zmierza wszelka działalność gospodarcza w ostatecznym wyniku do pomnożenia włożonych w produkcję zasobów pieniężnych czyli jak to brzmi techniczne wyrażenie: do spożytkowania kapitału.

Comments
  1. Posted by Reklama