Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 6

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm demokratyczny, socjalizm demokratyczny cechy, socjalizm doktryna polityczna, socjalizm edukacja, socjalizm ekonomiczny 1 Comment

Kapitalizm opiera się na prywatnej własności wszelkiego rodzaju dóbr, a zatem także na prywatnej własności przedmiotów niezbędnych przy wytwarzaniu tzw. środków produkcji, jak materiałów surowych, narzędzi pracy, fabryk, gruntów itd. Z historycznego rozwoju wynikło, że dobra wytwarza się dzisiaj „hurtownie”, drogą gromadzenia wielu sił roboczych około jednolitego dzieła pod jednolitym kierownictwem: tysiące ludzi zajętych jest zbiorową pracą w kopalniach lub fabrykach maszyn, setki w przędzalniach lub wielkich zakładach tkackich. Ten sam tok rozwoju atoli sprawił, że z mnóstwa ludzi biorących w ten sposób udział w zbiorowej pracy pozostają nie wszyscy w jednakowym stosunku prawnym do środków wytwarzania. Jedni bowiem są ich właścicielami i na tej podstawie spoczywa w ich ręku naczelne kierownictwo produkcji, a gotowe wytwory przypadają im również na własność. Drudzy natomiast – a jest ich tłum ogromny – są pozbawieni, nie mając majątku, tej własności środków wytwarzania, skutkiem czego wynika, że dla utrzymania życaia muszą swą siłę roboczą, jedyne swe mienie, oddawać do dyspozycji właścicieli środków produkcji. Odbywa się to za pośrednictwem umowy o najem pracy, mocą której robotnik nieposiadający i zdany na pracę swych rąk zobowiązuje się wobec posiadacza środków wytwarzania i kierownika produkcji do wykonania pewnej pracy za pewną nagrodę pieniężną.

Comments
  1. Posted by Reklama