Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 5

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm czy kapitalizm, socjalizm czy komunizm, socjalizm czy liberalizm, socjalizm definicja, socjalizm definicja krótka 1 Comment

Powszechnie wreszcie się dzieje, iż jedna klasa społeczna ma za przedstawicieli różne partie polityczne: w Niemczech reakcyjne drobnomieszczaństwo reprezentuje centrum i konserwatywni, przedstawicielem zaś proletariatu (robotników najemnych) jest znowu zarówno centrum, jak socjalna demokracja. W toku wykładu przekonamy się, jak wybitne znaczenie zdobyć może dla biegu ruchu społecznego w rozmaitych krajach rozmaity układ stosunków między tak różno-gatunkowymi ustrojami jak są stronnictwa polityczne i klasy społeczne.

A zatem: na kartkach tej książki ma być przedstawiony współczesny »ruch społeczny, a więc emancypacyjne dążenia tej klasy, którą nazwaliśmy proletariatem, określając ją zrazu całkiem powierzchownie jako przeciwny biegun burżoazji. Burżoazja zaś jak to stwierdziliśmy jest przedstawicielką kapitalistycznego systemu gospodarki. Istotę obu tych klas zrozumiemy więc dopiero wtedy, gdy rozpatrzymy właściwości panującego obecnie systemu gospodarczego. Rozpatrzeniu temu możemy naturalnie poddać tylko kilka zasadniczych cech właściwych kapitalizmowi (jak w skróceniu nazywamy kapitalistyczny system gospodarczy).

Comments
  1. Posted by Reklama