Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 4

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm brytyjski, socjalizm burżuazyjny, socjalizm cechy, socjalizm chiny, socjalizm chrześcijański 1 Comment

Stronnictwo polityczne zawdzięcza swoje powstanie warunkom przypadkowym. Spaja je jakaś idea, wyłaniająca się z chwilowej historycznej sytuacji, a raz wytworzone istnieje ono dalej aż nazbyt często jedynie tylko z racji i na podstawie faktu swego powstania. Idea, która »6tronnictwo w początkach jego stworzyła, może być narodową, religijną, prawno-polityczną, humanitarną, czy też gospodarczą. Jakkolwiek trzeba przyznać, że zachodzi pewna wewnętrzna łączność między klasą społeczną, a partią polityczną, należy jednak z całą stanowczością podkreślić, że równie często ma miejsce powstanie stronnictwa bez jakiegokolwiek związku z przynależnością klasową.

Jest możliwym i dość często się zdarza, że w obronie tych samych zasad politycznych (n. p. żądanie praw wolności politycznej) występują różne klasy społeczne  (n. n. burżoazja i proletariat) podobnie rzecz ma się z przekonaniami religijnymi: orędownikami na przykład ortodoksyjnej prawomyślności jest arystokracja feudalna i drobnomieszczaństwo, ewentualnie także burżoazja. Nie rzadkim wypadkiem jest dalej fakt, że jedna i ta sama partia polityczna obejmuje rozmaite klasy społeczne: wymienić tu można niemieckie centrum i narodowych liberałów z lat siedemdziesiątych lub oba główne stronnictwa w Anglii i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Comments
  1. Posted by Reklama