Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 3

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm a nacjonalizm, socjalizm a religia, socjalizm a socjaldemokracja, socjalizm agrarny, socjalizm bezpaństwowy 1 Comment

Trzeba zatem postarać się o dokładniejsze zapoznanie się z jej naturą. Celem zupełnego jednak wyjaśnienia pojęcia klasy społecznej, chciałbym jeszcze przedtem w krótkości zająć się jej powinowactwem z innymi społecznymi grupami a zarazem także kwestią przeciwieństwa, jakie w stosunku do nich stanowi. Pojęcie klasy społecznej styka się z pojęciem stanów zawodowych i grup posiadania, wcale się jednak z niemi nie pokrywając : szewc może równie dobrze należeć do klasy drobnomieszczańskiej (jako rzemieślnik), jak do proletariatu (jako robotnik najemny) i do burżoazji (jako fabrykant obuwia). Pod względem majątkowym może stać na równi junkier z nad wschodniej Łaby i bankier; jednako ubogim może być rzemieślnik i proletariusz, jakkolwiek należy do tak różnych klas społecznych. Tak samo nie rozstrzyga jeszcze o przynależności do pewnej klasy społecznej należenie do jednego zawodu lub równy stopień posiadania: drobnomieszczański ślusarz może stać na równi pod względem majątkowym z monterem-proletariuszem w fabryce maszyn. Przede wszystkim jednak stoi pełnemu zrozumieniu istoty klasy społecznej na przeszkodzie mieszanie jej ze stronnictwem politycznym. Stronnictwo i klasa są to dwie rzeczy zgoła różne.

Comments
  1. Posted by Reklama