Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 24

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: 1 Comment

Podobnież nie jest naszym zadaniem uwzględniać tu wszelkie dążenia praktycznej natury, jakie w obecnej dobie pod mianem „społecznych” dążeń znajdują wyraz. Z tego też powodu podniesiono zarzut, że wobec wielu z tych dążeń i ruchów zająłem stanowisko ekskluzywne. Powinienem np. był opracować także ruch tzw. reformy agrarnej. Nie. Tego nie powinienem był robić, jeżeli chciałem w pracy swej zachować charakter określonego jednolitym programem studium, tak, jak nie mogę omawiać w związku z przedmiotem mej pracy dążeń przeciwników szczepienia, zwolenników racjonalnego odżywiania się, podwójnych, potrójnych czy poczwórnych abstynentów, reformatorów mieszkań lub jakiejkolwiek innej grupy reformatorskiej. Należą tu natomiast w pierwszym rzędzie te tylko dążenia, których jawną i jedyną przedstawicielką jest klasa proletariatu. Atoli i z tych nie wszystkie. A jedynie te, które zmierzają do przeobrażenia społeczeństwa kapitalistycznego w socjalistyczny. Inne zaś ruchy proletariackie, których celem jest poprawa doli klasy robotniczej w ramach istniejącego systemu gospodarczego, o tyle tylko będziemy uwzględniać, o ile stoją w związku z wielkim ogólnym ruchem, krzyżując się z nim lub go popierając.

Comments
  1. Posted by Reklama