Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 23

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: 1 Comment

Socjalizm i ruch społeczny są to zatem tylko dwie różne strony jednego i tego samego zjawiska i mają się do siebie jak myśl i czyn, jak umysł i ciało.

Zbadać wzrost tego dwustronnego zjawiska od jego zawiązków i wyświetlić prawidłowości, a więc tak zwane prawa jego procesu rozwojowego, będzie zadaniem tej pracy. Czynić to mamy beznamiętnie i bez osobistego współudziału w sprawie rozgrywającej się przed naszymi oczyma, badając ją tak, jak bada botanik roślinę lub jak śledzi lekarz przebieg interesującego wypadku choroby.

Ścisłe określenie naszego zadania ustrzeże nas od wciągania w zakres niniejszej pracy rozmaitego, zbędnego balastu. Pod względem ograniczenia się do rzeczy głównej i zasadniczej, nowe to wydanie idzie śladem dawniejszych. A więc nie obejmie ono również wszelkich możliwych „teorii socjalistycznych”, które kiedykolwiek się pojawiły, ani nawet wszystkich socjalistycznych teorii naszych tylko czasów. Natomiast zajmie się tylko tymi, które zdobyły praktyczne znaczenie, to znaczy, które w rozpatrywanym przez nas rozwojowym procesie społecznym pewien wpływ wywarły. Nie podejmujemy się zatem zgoła oceny stanowiska Rodbertusa, jak też nie mamy zamiaru zająć się Karolem Marlo, Diihringem i tysiącami innych.

Comments
  1. Posted by Reklama