Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 22

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: 1 Comment

Staraliśmy się na podstawie tych warunków wyjaśnić nie tylko objawy buntu przeciw istniejącemu stanowi rzeczy, ale i kierunek, w jakim ruch proletariacki zdąża: ideał komunistycznie urządzonego stroju gospodarczego i społecznego, w którym wedle możności znajdą ochronę wspólne interesy mas. O ile zatem proletariat ze względu na swą ideę przedstawia ten historycznie jeszcze nieurzeczywistniony, a więc idealny tylko system gospodarczy przyszłości, którym tymczasowo dla uproszczenia możemy nazwać socjalistycznym, o tyle dopiero nabywa on charakteru samoistnej klasy społecznej w znaczeniu, które ja wyrazowi temu nadaję.

„Socjalizmem i ruchem społecznym” jest tedy urzeczywistnienie owego przyszłego, w myśl interesu proletariatu przekształconego nowego ustroju społecznego – albo dążenie do jego urzeczywistnienia. Socjalizm podejmuje się urzeczywistnienia tego w świecie myśli, ruch społeczny w świecie rzeczywistości.

Wszystkie teoretyczne usiłowania zakreślające cele dążeniom proletariatu, powołujące go do walki i starające się walkę tę zorganizować i wskazać drogę, na której by cel ów mógł być osiągniętym, składają się na to wszystko, co nazywamy współczesnym socjalizmem. Wszystkie zaś »praktyczne« próby wcielenia tych myśli w czyn zowiemy „współczesnym ruchem społecznym”.

Comments
  1. Posted by Reklama