Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 20

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm w polsce, socjalizm w szwecji, socjalizm założenia ideowe, socjalizm zasady 1 Comment

Z ową ruchliwością atoli wiąże się ściśle to, co możemy nazwać nerwowością naszych czasów, niestałość, gorączkowość i niepewność wszystkich form życiowych. Atmosfera wytworzona wskutek szczególnych stosunków ekonomicznych ogarnęła wszystkie gałęzie życia społecznego, napełniając je gorączkowym niepokojem. Epoka swobodnego współzawodnictwa wyciska piętno na wszystkie dziedziny życia: każdy usiłuje prześcignąć drugiego, nikt nie czuje się zadowolonym ze swego losu. Czasy miłego, pogrążonego w ciszy spokoju minęły bezpowrotnie.

A wreszcie jeszcze jedno! Wymienić także trzeba zjawisko współczesnego »rewolucjonaryzmu«; a mam przez to na myśli fakt, że nigdy dążność do przemiany wszystkich form życiowych nie była tak stanowczą i głęboką, jak teraz. Nic nie pozostało nie tkniętym: ani system gospodarczy, ani wiedza, ani religia, sztuka i obyczaj ; ferment objął wszystkie wyobrażenia do tego stopnia, że wreszcie narzuca się nam niemal szalone przekonanie, jakoby w ogóle nic stałego nie istniało. A jest to bodaj jeden z najważniejszych czynników, mogących nam wyjaśnić istotę współczesnych dążeń społecznych. Rzuca on bowiem światło na dwie sprawy. Po pierwsze, na ową rozkładową krytykę obecnego stanu rzeczy, która nie zostawia na nim suchej nitki, wyrzucając na śmietnik wszelkie dawne wiary, by je nowymi zastąpić.  Ten krytyczny kierunek myślenia wykształcił się już u burżoazji na polu zagadnień i stosunków politycznych, obyczajowych, religijnych i artystycznych: proletariat wchłonął w siebie tego ducha, który z kolei zdobywa sobie i drażliwą dziedzinę urządzeń gospodarczych i społecznych.

Comments
  1. Posted by Reklama