Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 2

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm a kapitalizm, socjalizm a komunizm, socjalizm a komunizm w polsce, socjalizm a lewica, socjalizm a liberalizm 1 Comment

Już wypadki Wielkiej Rewolucji a jeszcze bardziej późniejsze zdarzenia z czasów Restauracji i następne zajścia lipcowej rewolucji oddziałały na dziejopisarzy niby wzory szkolne stawione im przed oczy, dla zwrócenia ich uwagi na składowe części współczesnego społeczeństwa. W dziełach Guizota, Migneta, Ludwika Blanca znajdujemy już wszystko to, co dziś w ogóle możemy jeszcze powiedzieć o powstawaniu i istocie społeczeństwa. Ich przedstawienie rzeczy stało się też wzorem dla teoretyków innych narodowości, tak, że do dzisiejszego dnia jeszcze i my uczeni niemieccy z naszą terminologią włącznie kroczymy torem wytkniętym przez wielkich francuskich historyków i ich niemieckich propagatorów, wśród których Wawrzyniec Stein i Karol Marks największy wpływ wywarli. Wedle tej terminologii właśnie rozróżniamy w społeczeństwie współczesnym cztery klasy społeczne :

Tak zwaną z francuska gentilhommerie lub parti feodal, wedle nazwy u nas przyjętej mniej więcej tyle co arystokracją feudalną, po prostu i zwięźle: junkrów. Są to przedstawiciele feudalno-gruntowej, patriarchalnej gospodarki ziemskiej;

Klasę petite bourgeoisie, drobno-mieszczańską, którą nazywam klasą rzemieślniczą w szerszym znaczeniu, przedstawiającą tradycjonalną – rękodzielniczą organizację gospodarczą;

Burżuazyję, czyli przedstawicielkę kapitalistycznego systemu gospodarczego i przeciwny jej biegun, antytezę burżuazyjni

Proletariat. W związku z naszym przedmiotem będziemy mieli do czynienia z wymienionymi na trzecim i czwartym miejscu klasami, w szczególności zaś z klasą ostatnią.

Comments
  1. Posted by Reklama