Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 19

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm utopijny i naukowy, socjalizm w chinach, socjalizm w niemczech, socjalizm w norwegii 1 Comment

Sama rodzina rozluźnia się pod wpływem nadmiernie długiej pracy dziennej, a nawet nocnej poza domem, przez pracę kobiet, przez wczesne współzarobkowanie dzieci. Wszystko to prze proletariat bez przyczyniania się z jego strony do przeniesienia punktu ciężkości swoich interesów ze sfery indywidualnego w sferę zbiorowego życia.

Aby jednak uzyskać zupełne zrozumienie nowożytnego ruchu współczesnego, uprzytomnimy sobie jeszcze ogólne warunki, wśród których ruch ten występuje. I tu musi nam parę uwag wystarczyć. Czasy obecne odznaczają się przede wszystkim ruchliwością, dawniej zupełnie nieznaną. Przez społeczeństwo dzisiejsze przebiega wezbrany nurt życia, jakiego żadna epoka w przeszłości nie znała. Jednostki mają przez to łatwość zetknięcia się, jak nigdy przedtem. Zawdzięczamy to środkom komunikacyjnym, stworzonym przez kapitalizm. Możność porozumiewania się w kilku godzinach poprzez wielkie odległości za pośrednictwem telegrafu, telefonu, czy gazet, jak również możność, za pomocą nowożytnych środków przewozowych, szybkiego przeniesienia wielkich mas z miejsca na miejsce, stworzyły łączność olbrzymich warstw i tak wielkie poczucie współudziału w odległych wypadkach, jakiego nigdy dawniej nie było. Odnosi się to przede wszystkim do wielkich miast nowożytnych. Łatwość wielkich ruchów masowych wzrosła przez to nadzwyczajnie. W równym zaś stopniu rozwinęły się w masach oświata i wykształcenie, a wraz z niemi zbudziły się aspiracje i potrzeby.

Comments
  1. Posted by Reklama