Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 18

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm szwedzki, socjalizm ustrój polityczny, socjalizm utopijny, socjalizm utopijny a komunizm 1 Comment

Dawniej wiedział szewc, wykonawszy parę butów, że jest wyłącznym twórcą tego jednego dzieła: robotnik, zatrudniony we współczesnej fabryce obuwia, mający do wykonania już tylko jakąś jedną cząstkową robotę, w ogólnym procesie produkcji utracił ten osobisty stosunek do wytworu pracy. Poszczególny proces wytwarzania jest tedy faktycznie już dzisiaj, kolektywistycznym i stąd to dla cząstkowych robotników biorących w nim udział, wyobrażenie kolektywistycznej organizacji nie jest już wcale czymś obcym. Podobnie zaś oswaja się coraz bardziej wielkomiejski zwłaszcza robotnik z ideą zbiorowej, a więc komunistycznej konsumpcji wskutek zmian, jakich doznaje ukształtowanie jego środowiska. Mieszkanie, w którym ogniskują się jeszcze najłatwiej wyłączne indywidualistyczne skłonności, traci w systemie koszarowym coraz więcej siły pociągającej dla jednostki ubogiej. Za to jednak czuje się ona o wiele swobodniejszą w lokalach publicznych, w których może w daleko doskonalszy sposób zaspakajać swe dachowe, jako też materialne potrzeby. Domy korporacyj zawodowych, ludowe czytelnie, sale koncertowe, ogrody piwiarniane stanowią dla wielkomiejskich tłumów nowe ogniska życia. Kolektywne urządzenia publicznych zakładów, publicznych ogrodów, placów i muzeów, nabierają dla nich, bezustannie się doskonaląc, tern więcej znaczenia, im bardziej zatraca się urok indywidualnego, familijnego żywota.

Comments
  1. Posted by Reklama