Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 17

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm siermiężny, socjalizm skandynawski, socjalizm socjaldemokracja, socjalizm społeczny 1 Comment

A jeżeli chcemy sobie obrazowo przedstawić społeczny ruch dni naszych, to widzimy go tylko jako olbrzymią falę ludzką, nad której powierzchnię zaledwie kto głową wystaje, zalewającą całą krainę dokoła, jak daleko okiem sięgnąć, aż po odległy horyzont, gdzie ostatnie gromady toną już całkiem we mgle. Przynależność do tej klasy posiada ostatecznie dla proletariusza to samo znaczenie, co ongiś miała dla innych przynależność do rodu szlacheckiego, do szczepu, miasta lub państwa, że z dumą przyznając się do niej żeby mógł: proletarius sum!

Równolegle z takiem rozpłynięciem się wszelkich jakościowych i indywidualnie zabarwionych różnic w masie, która już tylko pod względem ilościowym podlega ocenie i ma wagę, idzie rozwój nowożytnej techniki, wywierając wpływ podobny w innej dziedzinie. Tylko zapoznanie się z właściwościami tej techniki umożliwi zrozumienie ważnych rysów proletariackiego ruchu, a przede wszystkim wyjaśni wspomnianą już wyżej dążność do komunistycznego układu życia. To, co się nazywa ‘uspołecznieniem” procesu wytwarzania, a więc wzrastające zróżnicowanie i zcałkowanie pojedynczych gospodarczych zakładów, ich powikłane rozgałęzienie w całość nierozdzielną z jednej strony, a coraz większa specyalizacja i kooperacja pracy w nowożytnych wielkich przedsiębiorstwach z drugiej strony sprawiły, że pojedynczy produkt nie zjawia się już jako indywidualny wytwór robotnika, ale jako zbiorowy wytwór zbiorowej pracy.

Comments
  1. Posted by Reklama