Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 15

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm państwowy, socjalizm polityczny, socjalizm prosta definicja, socjalizm realny 1 Comment

Polega ona na tym, że robotnik zdany jest – pod grozą zagłodzenia – na szukanie zajęcia u przedsiębiorcy i zobowiązany do bezwzględnej uległości wobec jego rozkazów w zakresie robót. Zależność ta przybiera często średniowieczne formy, gdy fabrykant raczy się uważać za „patriarchę swoich” ludzi i usiłuje wywierać decydujący wpływ na ich życie prywatne. Wkracza w sferę praw politycznych, jeżeli klasa kapitalistów wyzyskuje swą władzę, aby ścieśnić w drodze ustawowej lub administracyjnej zakres udziału proletaryatu w życiu państwowem.

Jak w tych czynnikach tkwią korzenie proletariackiej krytyki istniejącego ustroju społecznego, tak znów trzeba jeszcze rozpatrzyć dalsze szczególne warunki życiowe nowożytnej klasy robotników najemnych, aby wytłumaczyć właściwy wszystkim dążeniom emancypacyjnym proletariatu kierunek ideowy, który z jednej strony można by nazwać ciążeniem do komunistycznego ukształtowania życia, z drugiej umiłowaniem masy.

Miłość masy i jej poszanowanie wynika bezpośrednio ze współżycia każdego z robotników najemnych z tysiącami towarzyszy, których nie łączy nic więcej prócz wspólnej pracy w służbie u przedsiębiorcy, którzy istnieją obok siebie niczem się miedzy sobą nie różniąc jak kupa ziarnek piasku, a poza fabryką zawiązują do pewnego stopnia.

Comments
  1. Posted by Reklama