Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 13

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm municypalny, socjalizm na czym polega, socjalizm na kubie, socjalizm na świecie 1 Comment

Fryderyk Albert Lange podkreślił raz trafnie z naciskiem ten moment, mówiąc: uczucie zazdrości nie znika nigdy całkowicie, gdy ubogi żyje w sąsiedztwie bogatego; może się jednak osłabić i to w znacznym stopniu przy trwałym i jednostajnym stosunku współżycia. W razie zmian w stosunku tym i przy każdej sposobności, która istniejącą różnicę uwydatnia, uczucie zazdrości występuje żywiej. Do owej – można by rzec – przedmiotowej niepewności wszystkich stosunków posiadania w naszych czasach, którą proletariusz spostrzega, przyłącza się jeszcze – z jego strony – niepewność podmiotowa, to jest niepewność jego egzystencji; fakt, że z dziś na jutro nie wie, czy będzie jeszcze mógł zarobić na swe utrzymanie. Jedno przesilenie bowiem w życiu gospodarczym może sprowadzić odprawę robotników na wielką skalę, a stąd niedostatek szerokich warstw.

Wskutek ciągłej zmienności stosunków uświadamia sobie proletariusz swą dolę, a wzrastająca oświata, do której w niemałym stopniu przyczynia się życie w wielkich miastach, usposabia go i pobudza do rozwagi nad przyczynami tej zmienności i nad źródłami przeciwieństwa między jego dolą, a dolą bogatych.

Comments
  1. Posted by Reklama