Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 11

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm katolicki, socjalizm konserwatywny, socjalizm krótka definicja, socjalizm krótko 1 Comment

W tak szeroko zakreślonych ramach wynoszą ogółem „niższe sfery”, czyli tzw. ludność pracująca w Niemczech wraz ze swymi domownikami około 35 milionów głów, a więc około 1/3 całej ludności. Nie jest to wprawdzie jeszcze zawsze „olbrzymia”, ale w każdym razie znaczna większość ludności, nawiasem mówiąc mniej więcej tyle, ile wynosi wzrost ludności Niemiec w ciągu XIX stulecia. A w innych krajach o kapitalistycznym systemie produkcji stosunki w zasadzie nie ułożyły się inaczej.

O wewnętrznej istocie proletariatu mogę tu tylko kilka uwag wtrącić, które dadzą wyobrażenie o związku, jaki zachodzi między szczególnym położeniem tej społecznej warstwy a ruchem, jakiego ona jest przedstawicielką. Szczegółowo zajmuję się tym tematem w rozprawie „O Proletariacie”, która pojawi się mniej więcej równocześnie z niniejszą książką jako pierwszy zeszyt zbiorowego wydawnictwa „O społeczeństwie” i tworzy pewnego rodzaju uzupełnienie wyłożonego tu przedstawienia rzeczy.

Jak już powiedziałem wyżej, nie należy myśleć o obszarpanym motłochu, skoro się chce mieć trafne wyobrażenie o współczesnym proletariuszu. W istocie nie zawsze jego zewnętrzna postawa życiowa musi być wyrazem uciemiężenia. Absolutna nędza nie jest wcale specyficzną cechą proletariatu, jako klasy (jakkolwiek w jego szeregach znajdzie się oczywista niezliczone mnóstwo głodomorów).

Comments
  1. Posted by Reklama