Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 10

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: socjalizm i socjaldemokracja, socjalizm jako ideologia, socjalizm jednostka, socjalizm jugosłowiański, socjalizm kapitalizm 1 Comment

Rdzeń tej klasy tworzy wolna, najemna warstwa robotnicza; składa się ona ze wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach kapitalistycznych (o ile one ze względu na swe interesy nie należą do opisanych wyżej burźoazoidów). Starając się obliczyć liczbę ich w Niemczech otrzymałem maksymalną cyfrę 7 milionów ludzi zdolnych do zarobkowania, mniej więcej jedną trzecią całej ludności państwa. Jeżeli zatem Marks już w r. 1847 utrzymywał że: „ruch proletariacki jest samoistnym ruchem olbrzymiej większości narodu w obronie interesów olbrzymiej większości”, to mieściła się w tern bez wątpienia, nawet co do krajów zachodnio-europejskich spora doza przesady; zwłaszcza, gdy się pojmuje proletariat w ścisłym jego znaczeniu, jak to przecież Marks czynił. Sprawa przedstawia się naturalnie zgoła inaczej, skoro się do owych „autentycznych”, pełnej krwi proletariuszy doliczy niezliczone rzesze „pół krwi”. Należy przez to rozumieć wszystkich ”hołyszy” nieposiadających mieszkańców kraju, ilpopolino, chudopachołków, do których zaliczyć także trzeba owe całkiem drobne, proletariackie, jak je słusznie nazwiemy, egzystencje z pośród ‘samoistnych” gospodarzy rolnych i rękodzielników, jako też najniższe warstwy urzędnicze (np. w zarządzie poczt i kolei żelaznych).

Comments
  1. Posted by Reklama