Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 1

Autor: | Opublikowane w Podstawy socjalizmu Tagi: 3 cechy socjalizmu, fredro o socjalizmie, socjalizm a chrześcijaństwo, socjalizm a demokracja, socjalizm a faszyzm 1 Comment

Socjalizm, w tym znaczeniu, w jakiem tu słowa tego używam, jest umysłowym odzwierciedleniem współczesnego ruchu społecznego. Ruch zaś społeczny jest to ogół dążeń emancypacyjnych proletariatu tj. jednej z klas społecznych obecnej doby. Aby zatem móc pojąć zakres i przedmiot naszych roztrząsań, należy przede wszystkim postarać się o urobienie sobie należytego wyobrażenia o tym, co stanowi klasę społeczną w ogólności, w szczególności zaś co stanowi proletariat, tę właśnie klasę, która nas tu zajmuje.

Przez klasę społeczną rozumiemy tę warstwę społeczeństwa, która ze względu na swą ideę reprezentuje pewien system gospodarczy, t j. pewien dany ustrój ekonomiczny oparty na jednej (lub kilku) wybitnych zasadach gospodarczych. Ustrój ekonomiczny zaś jest to ogół norm prawnych i zwyczajowych, które w danym momencie regulują przedmiotowo produkcję i podział dóbr; zasady gospodarcze zaś są to te szeregi motywów, jakimi kierują się w swej ekonomicznej działalności jednostki gospodarcze. Uprzystępnią nam to bliżej przykłady konkretne ze współczesnych stosunków. Kolebką współczesnych klas społecznych, jako też samej teorii o klasach społecznych jest Francja.

Comments
  1. Posted by Reklama