Podstawowe idee współczesnego socjalizmu cz. 8

Autor: | Opublikowane w Idee socjalizmu Tagi: 1 Comment

Postulat stworzenia królestwa niebieskiego na ziemi przybiera naturalnie rozmaite formy. Dzisiaj oznacza on przeważnie to, że wszyscy ludzie powinni móc uczestniczyć w zdobyczach kultury lub coś podobnego. Sens jednak pozostał ten sam.

Zdaje mi się, że nie ma żadnego systemu socjalistycznego, w którym by nie uprawiano ze świętym zapałem »kultu pracy w podobny sposób, jak to powyższe strofy czynią. Nieomal dałoby się powiedzieć, że apoteoza pracy stanowi jądro wszelkiej socjalistycznej „etyki”, a roztrząsanie dotyczące organizacji pracy, stosunku jej do dochodu, zarobku i do użycia tworzy rdzeń wszystkich socjalistycznych teorii. Kraj przyszłości będzie „krainą pracy”, w której najwyższą zasadą będzie, że »kto nie pracuje, temu i jeść nie wolno. Pod tym względem panuje jednomyślność wśród wszystkich socjalistów.

Jest to znów koniecznym wynikiem stosunków. Jeżeli najgłębsze warstwy ludności, żyjące pod klątwą pospolitej pracy (a tę, całkiem powszednią pracę rąk ma właśnie socjalista w pierwszym rzędzie na myśli) jeżeli te warstwy w marzeniach swych budują idealne państwo przyszłości, państwo to nie może być państwem kwietyzmu i zabawy. Bez pracy gospodarczej nie obejdzie się – jakkolwiek cała uwaga i troska socjalistycznych myślicieli skupiała się około kwestii zmniejszenia jej do możliwie najmniejszych rozmiarów.

Comments
  1. Posted by Reklama