Podstawowe idee współczesnego socjalizmu cz. 7

Autor: | Opublikowane w Idee socjalizmu Tagi: 1 Comment

A wszystkie te proste i niewyszukane uciechy i radości, które sobie w swej wyobraźni malowała taka biedna dusza krawiecka, spisując je dla swych umęczonych towarzyszy do błogiego użytku w godzinach mozołu i utrapienia, wszystkie one, równie surowe i pierwotne pozostały do dziś słodkim zwiastowaniem dla szerokich mas bytujących w ciągłej trosce o konieczne środki utrzymania. Najświętszym prawem jest prawo do bytu, do szczęśliwego życia, prawo do używania życia.

Tak to wyraża Bakunin, tak przedtem jeszcze głosił Fourier, a głos ten brzmi dalej w pismach socjalistów naszej już doby — u Bebla i Jauresa. Doktorska praca wielkiego francuskiego agitatora ma tytuł „de la realite du monde sensible” i kończy się natchnionym hymnem na cześć „zmysłowości”; nazwano ją słusznie „un hymne de bonheur”, „hymnem szczęścia”, pełnym wezbranej radości życia i przelewnego optymizmu. Z jałowej pustki powszedniego żywota wiodą umiłowani prorocy – na razie w myślach jeno – lud swój pod słoneczny błękit wymarzonej rozkoszy bytu, wyśnionego błogostanu, w niebo, co leży tu na ziemi i czeka go po przebyciu czyśćca kapitalistycznego świata.

Comments
  1. Posted by Reklama