Podstawowe idee współczesnego socjalizmu cz. 6

Autor: | Opublikowane w Idee socjalizmu Tagi: 1 Comment

Mówiąc o współczesnym socjalizmie, musimy sobie przede wszystkim uświadomić, że każdy z jego systemów zawiera nie tylko ekonomiczny i socjalno-polityczny program, ale wprost całkowity pogląd na świat. W naukach socjalistycznych mistrzów znajdują masy wszystko, o czym im dawniej prawili księża i mędrcy. I tylko to spojenie politycznych i ekonomicznych dążności z artykułami wiary metafizycznego poglądu na świat i życie wyjaśnia ów dogmatyczny fanatyzm, ową niezwalczoną siłę przekonania, którą tak często spotykamy u wyznawców socjalistycznych teorii. Albowiem nawet tam, gdzie oświata nie wyparła jeszcze religii chrześcijańskiej (jak w Anglii i północnej Ameryce) podporządkują ją socjaliści ideałowi socjalistycznemu, zaprzęgając w jego służbę naukę Chrystusową. „Chrystus był pierwszym socjalnym demokratą”! głoszą.

 Światopogląd tedy, propagowany we wszystkich socjalistycznych »systemach* a tam, gdzie o nim wyraźnie się nie mówi, przynajmniej przezierający z pośród poszczególnych doktryn i postulatów, posiada, jak mi się zdaje, całkiem określone piętno. Odnajdziemy tam wszędzie ową dziecięco naiwną afirmację świata; ze wszystkich skarg na fatalne następstwa istniejącego ustroju społecznego usłyszymy tęsknotę i wołanie za „szczęściem”, za radością, swobodą. Odpowiada to w zupełności młodzieńczemu charakterowi budzącej się dopiero do życia warstwy. Motto, jakie umieścił Weitling na swych „Pieśniach harmonii i wolności”, służyć by mogło za motto całej współczesnej literatury socjalistycznej: „Chcemy wolności ptaków podniebnej; bez troski, w weselnych pochodach, wśród słodkiej harmonii ich lotem przejść przez życie”.

Comments
  1. Posted by Reklama