Podstawowe idee współczesnego socjalizmu cz. 5

Autor: | Opublikowane w Idee socjalizmu Tagi: 1 Comment

Obok tych poglądów reakcyjnych występuje literatura postępowo-rewolucyjna, ta właśnie, którą się tu zajmujemy, socjalistyczna. Burząc podstawy istniejącego systemu gospodarczego jest rewolucyjną; żądając budowy nowego ustroju społecznego, nie zaś powrotu dawnych form społecznych, jest postępową; stawiając te żądania w interesie szerokich mas robotniczych proletariatu, jest socjalistyczną.

Zachodzi pytanie, czy poszczególne kierunki tej olbrzymiej literatury współczesnego socjalizmu posiadają pewne wspólne, pokrewne sobie rysy? Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie może wypaść tylko twierdząco i byłoby dziwnym, gdyby się sprawa miała inaczej. Wszak wszystkie współczesne systematy składają się po większej części z jednych i tych samych pierwiastków; a powiedzieć to da się przynajmniej o tych, którym przypisać można znaczenie praktyczne w pojęciu na wstępie zaznaczonym, które zatem utkwiły korzeniami w szerokich masach, znalazły w nich uznanie i wiarę i w ten sposób wpływ wywarły na kierunek proletariackiego ruchu.

Comments
  1. Posted by Reklama