Podstawowe idee współczesnego socjalizmu cz. 4

Autor: | Opublikowane w Idee socjalizmu Tagi: 1 Comment

Wspólną wszystkich tych prądów cechą jest, jak to już powiedziałem, zasadnicze nienaruszanie podwalin obecnego ustroju społecznego i dlatego właśnie kierunki te nazwaliśmy reformatorskimi. Im przeciwstawia się literatura rewolucyjna. Rewolucyjna dlatego, że dąży zasadniczo do usunięcia, do zmiany i przekształcenia podstaw ustroju kapitalistycznego i to w jednym z dwóch kierunków: albo wstecz, albo wprzód, jeśli mi wolno tak w dwóch słowach się wyrazić.

Kiedy antagonizmy ekonomiczne poczęły się rozwijać i gdy wraz z nimi pojawiła się literatura antykapitalistyczna, bynajmniej nie najsłabiej był reprezentowany kierunek wprawdzie również antykapitalistyczny i rewolucyjny, ale żądający przemiany wstecz, cofnięcia niejako istniejącego ustroju gospodarczego. Mam tu na myśli pism Adama Mullera i Leopolda Hallera z początków stulecia XIX. Myśliciele ci pragnęli przemiany podstaw, na których się wspiera nowożytny system kapitalistycznej gospodarki w tym kierunku, aby miejsce mieszczańskiego kapitalistycznego ustroju zajął znów średniowieczny, cechowo-feudalny porządek społeczny. I te poglądy, do dziś jeszcze nie zniknęły, tocząc się w dość licznych wprawdzie, ale już całkiem płytkich strumykach.

Comments
  1. Posted by Reklama