Podstawowe idee współczesnego socjalizmu cz. 17

Autor: | Opublikowane w Idee socjalizmu Tagi: 1 Comment

Zasadniczo natomiast różnią się między sobą poszczególne systematy socjalistyczne duchem, jaki je przenika. Znaczy to, że różnice te stwarza między nimi historycznie zmienny sposób oceniania faktów i procesów dziejowych, stwarzają zmiany w historiozoficznych podstawach socjalizmu, związane jak najściślej z ogólnym zasadniczym kierunkiem filozoficznym danej epoki. Innymi słowy, są teoretycy socjalizmu w zasadzie zgodni co do krytyki istniejącego porządku i pod względem celu, jaki za pożądany uważają. Różnią się zaś, co do środków i sposobu, w jaki ideały ich mają być urzeczywistnione. Zapoznawszy się z ideową treścią właściwą wszystkim socjalistycznym systemom, możemy z kolei rzeczy na podstawie tak postawionego kryterium rozróżnić we współczesnym socjalizmie następujące poszczególne kierunki: 1) socjalizm naiwny, racjonalny, utopijny i 2) socjalizm historyczny, realistyczny, który się znów rozpada na dwie epoki: dogmatyczną i krytyczną. W tym porządku rozpatrzymy istotne znamiona socjalistycznych systemów w ich rozmaitych odgałęzieniach.

Comments
  1. Posted by Reklama