Podstawowe idee współczesnego socjalizmu cz. 16

Autor: | Opublikowane w Idee socjalizmu Tagi: 1 Comment

Na tym stanowisku stojąc, unikniemy też błędu, jaki popełniają owi zwolennicy metody szufladkowania, którzy odkrywają znamienne i istotne różnice w socjalistycznych systemach, stosownie do rozmaitych form, w jakie systemy te układają organizacje gospodarczą i własnościową państwa przyszłości. Nie sięga zgoła w żywy rdzeń tego wielkiego, umysłowego ruchu, kto rozróżnia w nim komunizm (który domaga się zbiorowej własności wszystkich dóbr) i kolektywizm (który przewiduje tylko wspólną własność środków produkcji). Albo centralistyczny i federalistyczny socjalizm. Są tow gruncie rzeczy okoliczności uboczne i mało ważne, zajmujące tylko ekonomicznych dogmatyków, ale dla życia zgoła bez znaczenia. Z trudnością też dałaby się przeprowadzić na podstawie takiego kryterium trafna klasyfikacja systemów: komunistyczny anarchizm i komunistyczny socjalizm są podobne do siebie, jak dwie krople wody.

Comments
  1. Posted by Reklama