Podstawowe idee współczesnego socjalizmu cz. 13

Autor: | Opublikowane w Idee socjalizmu Tagi: 1 Comment

Wszystkie socjalistyczne teorie uznają wreszcie zgodnie, że główną przyczyną niedostatków dzisiejszego ustroju społecznego są dwa czynniki, stanowiące fundament istniejącego gospodarczego ustroju: a to swobodne współzawodnictwo opanowane dążeniem do zysku i prawo własności w szerszym i ściślejszym znaczeniu.

Złoto jest jakby wcieleniem dążenia do zysku. Stąd to tak często powtarzają się, zwłaszcza w dawniejszych emanacjach socjalizmu, głosy potępiające pieniądzi mamonę. Myśl tę, jak wiele innych, które już weszły do skarbca socjalistycznych idei, wyraził również w przejmującej prostotą, naiwnej swej mowie ubogi krawczyk z Magdeburga: Wtedy to – kiedy się świat przekona o zgubnych skutkach złota i wszelki pieniądz zniszczonym zostanie – zaświeci znowu łza braterskiej miłości w suchej źrenicy samolubstwa, serce występnego rozczulą nieznane mu dotąd uczucia cnoty, a bezbożnicy dziękczynne składać będą modły. O sława tym, co dnia tego dożyją! W annałach świata nie masz drugiego dnia takiego; bo dzień to będzie poznania (!) i pojednania… Człowiek zrzuci z siebie starego człowieka, i ludzkość od nowa odrodzoną będzie…

Comments
  1. Posted by Reklama