Podstawowe idee współczesnego socjalizmu cz. 11

Autor: | Opublikowane w Idee socjalizmu Tagi: 1 Comment

Można by nawet parlamentaryzm nazwać wprost instytucją specyficznie liberalną, zastosowaną do interesów radykalnego mieszczaństwa, której formy specyficznie proletariackie ideały socjalistycznego ustroju państwowego stanowczo przekraczają tak, jak ona sama przekroczyła sferę absolutyzmu, jako formy rządu właściwej społeczeństwom przedkapitalistycznym. Jest to znów całkowicie jasnym dla każdego obeznanego z istotą uczuć proletariatu. W parlamentaryzmie tkwi zawsze jeszcze spora doza arystokratycznych żywiołów: rządy zawodowych polityków, fachowców, augurów nad masą.Radykalny demokratyzm, jaki tkwi z natury rzeczy we krwi proletariatu, zadośćuczynienie ostateczne znajdzie dopiero wtedy, kiedy uchwały we wszystkich sprawach publicznych zapadać będą bezpośrednio w drodze powszechnego głosowania całego, wszechwładnego ludu. Cała tęsknota proletariatu zwraca się ku tym czasom właśnie, kiedy będzie on wreszcie podmiotem w państwie i w życiu społecznym. Dotychczas bowiem czuł się i czuje się zawsze tylko przedmiotem.

Comments
  1. Posted by Reklama