Podstawowe idee współczesnego socjalizmu cz. 10

Autor: | Opublikowane w Idee socjalizmu Tagi: 1 Comment

Uświęcenie pracy jako takiej, dla niej samej tylko, jako czystego wydatku energii muskułów i dlatego tylko, że jest pracą bez względu na jej wyniki, stanowi też w istocie jedyny środek do zniwelowania ludzi w masę i podkreślenia zarazem stanowiska jednostki, która jest tylko cząstką tej masy i której cale znaczenie na tym tylko się zasadza, że nią właśnie jest. Dopiero w obliczu śmierci jesteśmy znów wszyscy tak równi jak wobec zasady pracy, a w państwie socjalistycznym żyć przecie mamy a nie umierać. Pozostaje nam więc tylko równość pod względem pracy jako ideał do urzeczywistnienia w praktycznym życiu.

Rozumie się zaś samo przez się, że w takiem państwie przyszłości lud wedle własnego uznania stosunki urządzać będzie. Wszystkie systemy socjalistyczne, które w naszych czasach doszły do znaczenia u proletariatu, głosiły radykalne, demokratyczne ideały. Cele ich i dążenia sięgają poza parlamentaryzm, choćby tenże był na powszechnym, równym prawie wyborczym oparty, do prawa inicjatywy i do referendum, jako do form, w których wola mas najdobitniej mogłaby się objawić.

Comments
  1. Posted by Reklama