Podstawy socjalizmu - Archiwum

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 4

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Stronnictwo polityczne zawdzięcza swoje powstanie warunkom przypadkowym. Spaja je jakaś idea, wyłaniająca się z chwilowej historycznej sytuacji, a raz wytworzone istnieje ono dalej aż nazbyt często jedynie tylko z racji i na podstawie faktu swego powstania. Idea, która »6tronnictwo w początkach jego stworzyła, może być narodową, religijną, prawno-polityczną, humanitarną, czy też gospodarczą. Jakkolwiek trzeba przyznać, […]

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 3

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Trzeba zatem postarać się o dokładniejsze zapoznanie się z jej naturą. Celem zupełnego jednak wyjaśnienia pojęcia klasy społecznej, chciałbym jeszcze przedtem w krótkości zająć się jej powinowactwem z innymi społecznymi grupami a zarazem także kwestią przeciwieństwa, jakie w stosunku do nich stanowi. Pojęcie klasy społecznej styka się z pojęciem stanów zawodowych i grup posiadania, wcale […]

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 2

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Już wypadki Wielkiej Rewolucji a jeszcze bardziej późniejsze zdarzenia z czasów Restauracji i następne zajścia lipcowej rewolucji oddziałały na dziejopisarzy niby wzory szkolne stawione im przed oczy, dla zwrócenia ich uwagi na składowe części współczesnego społeczeństwa. W dziełach Guizota, Migneta, Ludwika Blanca znajdujemy już wszystko to, co dziś w ogóle możemy jeszcze powiedzieć o powstawaniu […]

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 1

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Socjalizm, w tym znaczeniu, w jakiem tu słowa tego używam, jest umysłowym odzwierciedleniem współczesnego ruchu społecznego. Ruch zaś społeczny jest to ogół dążeń emancypacyjnych proletariatu tj. jednej z klas społecznych obecnej doby. Aby zatem móc pojąć zakres i przedmiot naszych roztrząsań, należy przede wszystkim postarać się o urobienie sobie należytego wyobrażenia o tym, co stanowi […]