Podstawy socjalizmu - Archiwum

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 24

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Podobnież nie jest naszym zadaniem uwzględniać tu wszelkie dążenia praktycznej natury, jakie w obecnej dobie pod mianem „społecznych” dążeń znajdują wyraz. Z tego też powodu podniesiono zarzut, że wobec wielu z tych dążeń i ruchów zająłem stanowisko ekskluzywne. Powinienem np. był opracować także ruch tzw. reformy agrarnej. Nie. Tego nie powinienem był robić, jeżeli chciałem […]

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 23

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Socjalizm i ruch społeczny są to zatem tylko dwie różne strony jednego i tego samego zjawiska i mają się do siebie jak myśl i czyn, jak umysł i ciało. Zbadać wzrost tego dwustronnego zjawiska od jego zawiązków i wyświetlić prawidłowości, a więc tak zwane prawa jego procesu rozwojowego, będzie zadaniem tej pracy. Czynić to mamy […]

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 22

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Staraliśmy się na podstawie tych warunków wyjaśnić nie tylko objawy buntu przeciw istniejącemu stanowi rzeczy, ale i kierunek, w jakim ruch proletariacki zdąża: ideał komunistycznie urządzonego stroju gospodarczego i społecznego, w którym wedle możności znajdą ochronę wspólne interesy mas. O ile zatem proletariat ze względu na swą ideę przedstawia ten historycznie jeszcze nieurzeczywistniony, a więc […]

Co rozumiemy przez socializm i ruch socjalny cz. 21

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Następnie jednak budzi także ów popęd rewolucyjny fanatyczną wiarę w możliwość osiągnięcia wszelkiego wymarzonego ustroju społecznego. Gdy bowiem tyle rzeczy się już zmieniło, gdy się w naszych oczach z taką łatwością ziściło tyle cudów, o których kiedyś nawet marzyć nie śmiano: dlaczego tych zmian nie ma być więcej ? Dlaczego niema się ziścić wszystko, czego […]

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 20

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Z ową ruchliwością atoli wiąże się ściśle to, co możemy nazwać nerwowością naszych czasów, niestałość, gorączkowość i niepewność wszystkich form życiowych. Atmosfera wytworzona wskutek szczególnych stosunków ekonomicznych ogarnęła wszystkie gałęzie życia społecznego, napełniając je gorączkowym niepokojem. Epoka swobodnego współzawodnictwa wyciska piętno na wszystkie dziedziny życia: każdy usiłuje prześcignąć drugiego, nikt nie czuje się zadowolonym ze […]

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 19

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Sama rodzina rozluźnia się pod wpływem nadmiernie długiej pracy dziennej, a nawet nocnej poza domem, przez pracę kobiet, przez wczesne współzarobkowanie dzieci. Wszystko to prze proletariat bez przyczyniania się z jego strony do przeniesienia punktu ciężkości swoich interesów ze sfery indywidualnego w sferę zbiorowego życia. Aby jednak uzyskać zupełne zrozumienie nowożytnego ruchu współczesnego, uprzytomnimy sobie […]

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 18

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Dawniej wiedział szewc, wykonawszy parę butów, że jest wyłącznym twórcą tego jednego dzieła: robotnik, zatrudniony we współczesnej fabryce obuwia, mający do wykonania już tylko jakąś jedną cząstkową robotę, w ogólnym procesie produkcji utracił ten osobisty stosunek do wytworu pracy. Poszczególny proces wytwarzania jest tedy faktycznie już dzisiaj, kolektywistycznym i stąd to dla cząstkowych robotników biorących […]

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 17

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
A jeżeli chcemy sobie obrazowo przedstawić społeczny ruch dni naszych, to widzimy go tylko jako olbrzymią falę ludzką, nad której powierzchnię zaledwie kto głową wystaje, zalewającą całą krainę dokoła, jak daleko okiem sięgnąć, aż po odległy horyzont, gdzie ostatnie gromady toną już całkiem we mgle. Przynależność do tej klasy posiada ostatecznie dla proletariusza to samo […]

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 16

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Wzajemne stosunki co najwyżej na zgromadzeniach ludowych. Wielkomiejski kapitalizm ściąga w ogniska przemysłowe tłumne gromady bezładnej masy jednostek, które w zupełności zerwawszy ze swą przeszłością, odcięte od wszelkich dawnych związków zbiorowych, od swej macierzystej wsi, od węzłów pokrewieństwa, rozpoczynają nowe swe życie bankructwem dawnych ideałów. Jedynym ich oparciem staje się towarzysz wspólnej niedoli, który jako […]

Co rozumiemy przez socjalizm i ruch socjalny cz. 15

Autor: | Kategoria: Podstawy socjalizmu 1 Comment
Polega ona na tym, że robotnik zdany jest – pod grozą zagłodzenia – na szukanie zajęcia u przedsiębiorcy i zobowiązany do bezwzględnej uległości wobec jego rozkazów w zakresie robót. Zależność ta przybiera często średniowieczne formy, gdy fabrykant raczy się uważać za „patriarchę swoich” ludzi i usiłuje wywierać decydujący wpływ na ich życie prywatne. Wkracza w […]